Vynucená deformace linie

Termín

Vynucená deformace linie je posun podepřené linie. Tímto způsobem můžeme popsat například pokles nebo natočení základů.

Vynucená deformace může být definována pro každý ze tří translačních stupňů volnosti nebo pro lokální rotační stupeň volnosti, ale pouze ve směru, v kterém má linie definovanou podporu.

Vynucené deformace jsou kladné, pokud směřují ve směru kladných os souřadného systému podpory. Vynucené pootočení je kladné, pokud působí podle pravidla pravé ruky ve směru hodinových ručiček okolo kladné lokální osy linie.

Zadání v programech RFEM a RSTAB

Vynucené deformace podepřených linií lze vložit a definovat z hlavní nabídky „Vložit“ → „Zatížení“ → „3.13 Vynucené deformace podepřených linií“ nebo z navigátoru Data.

Klíčová slova

Linie Vynucené deformace Typy zatížení

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD