Ztužení

Termín

Zpevnění oblasti mezi nosníky pomocí diagonálních prutových prvků se nazývá ztužení.

Ztužení lze použít jak pro stabilizaci jednotlivého konstrukčního prvku (smykového pole), tak pro zpevnění celé konstrukce.

Klasický případ použití ztužení je pro přenos vodorovných zatížení na konstrukčních prvcích nebo konstrukcích. Toto provedení se také často označuje jako zavětrování.

Klíčová slova

Vyztužení Smykové pole Ztužení střechy Ztužení stěny

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD