Pohyblivé zatížení

Termín

Pohyblivé zatížení je zatížení, které se pohybuje po definovaném úseku statické nosné konstrukce.

Jako pohyblivá zatížení označujeme například zatížení nápravami nebo zatížení od pohybu jeřábu.

Ve statickém výpočtu se pohyblivé zatížení simuluje pomocí zadání série zatěžovacích stavů. Každý zatěžovací stav reprezentuje určitou polohu pohyblivého zatížení na konstrukci.

Generování v programech RFEM a RSTAB

V programech RFEM a RSTAB můžeme generovat zatěžovací stavy v různých zatěžovacích polohách pohyblivého zatížení na prutech pomocí RF-MOVE nebo RSMOVE. RF-MOVE Surfaces v programu RFEM umožňuje vytvořit zatěžovací stavy z pohyblivých zatížení na plochách.

Klíčová slova

Pohyblivé zatížení Přírůstek Poloha zatížení Příčinková čára Zatížení nápravami Zatížení jeřábem

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MOVE 5.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
450,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MOVE Surfaces 5.xx

Přídavný modul

Generování pohyblivého zatížení na plochy

Cena za první licenci
540,00 USD
RSTAB Ostatní
RSMOVE 8.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
450,00 USD