Skladba

Termín

Skladba udává způsob, vlastnosti a polohy jednotlivých vrstev po tloušťce vícevrstevného plochého stavebního prvku.

Podobně jako má nosník svůj průřez, můžeme na skladbu nahlížet jako na "průřez" rovinného prvku. Při optimálním výběru typu a poloh vrstev je možné, oproti srovnatelné, jednovrstvé homogenní ploše, zlepšit některé globální vlastnosti složené plochy vhledem k oblasti jejího použití. V oboru stavebnictví se tak využívají vícevrstvé konstrukční prvky na mnoha místech.

Vybrané vícevrstvé skladby ve stavebnictví
  • Sendvičový panel sestávající z pěnového izolačního jádra a dvou vnějších kovových plechů
  • Deska z křížem lepeného dřeva z dřevěných vrstev ležících napříč přes sebe
  • Izolační skleněná tabule skládající se přinejmenším ze dvou skleněných tabulí uzavírajících mezi sebou vrstvu plynu
Implementace v programu RFEM

RF-LAMINATE umožňuje posuzovat vrstvené plochy (například křížem lepené dřevo) podle teorie laminátů a izolační skleněné tabule z modulu RF-GLASS.

Klíčová slova

Skladba Vrstva Sendvič Křížem lepené dřevo Izolační sklo

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ostatní
RF-LAMINATE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení vícevrstvých ploch

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Skleněné konstrukce
RF-GLASS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

Cena za první licenci
1 120,00 USD