Klimatické zatížení

Termín

Plyn uzavřený ve vícevrstvém izolačním sklu mění objem v závislosti na teplotě a tlaku vzduchu. To způsobuje zatížení skleněných tabulí, které se musí zohlednit.

V přídavném modulu RF-GLASS lze tato klimatická zatížení použít. Pro každé klimatické zatížení se vytvoří samostatný zatěžovací stav. Klimatická zatížení se skládají z teplotních rozdílů, rozdílů tlaků a výškových rozdílů.

Klíčová slova

Skleněné konstrukce DIN 18008 Klimatické zatížení

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Skleněné konstrukce
RF-GLASS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednovrstvého, vrstveného a izolačního skla

Cena za první licenci
1 120,00 USD