Zobecnělý čtyřúhelník

Termín

Tento typ plochy v RFEMu popisuje obecnou čtyřhrannou nebo trojhrannou plochu. Hraničními liniemi mohou být kromě rovných linií i oblouky, polylinie nebo spline-křivky.

Vzhledem k tomu, že linie nemusí nutně ležet v jedné rovině, lze pomocí tohoto typu plochy modelovat zakřivené plochy, jako jsou skořepiny nebo membrány.

Komplexní geometrie lze vhodně rozdělit na plochy se čtyřmi nebo třemi liniemi. RFEM vygeneruje odpovídající čtyřúhelníkové plochy z geometrických podmínek hraničních linií.

Při generování sítě konečných prvků jsou zakřivené plochy rozloženy do rovinných prvků. Úhel odklonu od roviny lze u konečného prvku nastavit v dialogu "Síť KP" v nastavení sítě konečných prvků.

Klíčová slova

Čtyřúhelník Skořepina Membrána

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD