Režim prohlížení

Termín

Režim prohlížení je nastavení pracovního okna, v němž lze změnit pouze perspektivu.

V programech RFEM a RSTAB některé dialogy umožňují zobrazit příslušnou situaci jako pohled na model. Tento režim prohlížení lze otevřít pomocí tlačítka s okem. Dialogové okno zmizí a zobrazí se pracovní rovina s informací, že se aktuálně nacházíte v režimu prohlížení.

V režimu prohlížení jsou k dispozici funkce z nabídky „Zobrazit“, jako například zvětšování, posun, otáčení zobrazení. Kliknutím na tlačítko „Zpět“ v žlutém informačním okně se opět zobrazí předchozí dialog a lze dále pokračovat v editaci.

Klíčová slova

Režim prohlížení Pohled

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD