Základní údaje

Termín

V dialogu Základní údaje o modelu se kromě názvu modelu a příslušnosti k projektu zadávají parametry jako typ modelu a orientace globální osy Z.

V základních údajích lze dále stanovit, zda se zatěžovací stavy definované v modelu automaticky kombinují podle vybrané normy a zda se má použít šablona modelu.

V základních údajích jsou navíc k dispozici dvě další záložky. V záložce "Možnosti" můžeme aktivovat některé přídavné moduly a nastavit základní hodnotu tíhového zrychlení.

V záložce „Historie“ lze sledovat historii vytváření modelu. V záložce je zaznamenáno, kdo a kdy model vytvořil, otevřel nebo změnil.

Klíčová slova

Základní údaje Historie

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD