Kóta

Termín

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Kótami popisujeme vybrané rozměry modelu.

K dispozici jsou různé typy kót: lineární, obloukové, úhlové, radiální a sklony. Kromě toho je možné výšku stavby označit výškovou kótou.

Volitelně program automaticky vytvoří hlavní kóty (celkové rozměry ve směru X, Y a Z).

Klíčová slova

Kóty Úhel Výšková kóta

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD