Izoplocha

Termín

Při použití metody konečných prvků k výpočtu máme k dispozici izoplochy jako jednu z možností zobrazení výsledků na plochách a tělesech.

Výsledné hodnoty jsou rozděleny do více oblastí a každé oblasti je přiřazena barva z barevné škály. Barevné rozlišení různých výsledných hodnot umožňuje rychlé vizuální zobrazení a vyhodnocení výsledků.

Klíčová slova

Izoplocha MKP Výsledky

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD