Schéma kombinací

Termín

Ve schématu kombinací lze uložit zatěžovací stavy a jejich kombinační podmínky pro opětovné použití v podobných aplikačních případech.

Pouhým načtením kombinačního schématu tak lze vygenerovat všechny zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků.

Zadání v programech RFEM a RSTAB

Schéma kombinací můžete vytvořit, uložit nebo importovat z menu „Nástroje“ → „Schéma kombinací“. Pokud byly zatěžovací stavy a kombinace již v modelu definovány, lze je načíst kliknutím na tlačítko "Vytvořit nové schéma kombinací". V okně je lze libovolně měnit nebo doplňovat.

Klíčová slova

Kombinatorika Zatěžovací stav Kombinace zatížení Kombinace výsledků Kombinace Superpozice

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD