Správce konfigurací

Termín

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Správce konfigurací spravuje různá nastavení, například vlastnosti zobrazení, a kombinuje je do konfigurací.

Lze použít následující nastavení: Vlastnosti zobrazení, Možnosti programu, Panely nástrojů a menu, Okraje obrázků a roztažení/zmenšení, Barvy tabulek, Písma tabulek a Záhlaví a zápatí protokolu.

Tyto konfigurace lze exportovat jako soubory a importovat do jiných počítačů.

Klíčová slova

Správce konfigurací Konfigurace

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD