Zahuštění sítě

Termín

Zahuštěním sítě pro určité objekty nebo oblasti modelu ovlivníme generování sítě konečných prvků.

Nejsou-li definována žádná zahuštění sítě, vytvoří se na modelu síť prvků podle globálního nastavení. Pomocí zahuštění sítě ale můžeme jemněji vysíťovat důležité oblasti, v ostatních oblastech ponechat hrubší síť, tím minimalizovat počet konečných prvků a zkrátit tak výpočet. Důležité oblasti jsou jednak ty, kde nás zajímá vyhodnocení, nebo ty, které ovlivňují přesnost modelu:

  • Přechody z prutu na plochu
  • Konce stěny (viz obrázek)
  • Dělení prutů pro dynamický výpočet (v opačném případě lze najít pouze nedostatečné nebo žádné vlastní tvary)

Doporučujeme provést na modelu analýzu kvality sítě konečných prvků, abychom mohli posoudit vliv velikosti sítě konečných prvků na výsledek. Lze tak nalézt optimum pro požadovanou přesnost a dobou výpočtu.

Klíčová slova

Zahuštění sítě Síť KP Síťování Generátor sítě

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD