Uzel protlačení

Termín

Jako uzel protlačení se označuje uzel, v němž se provádí posouzení smyku na protlačení nebo kde se obecně vyskytuje problém s protlačením, jako například ve spoji sloupu a železobetonové desky.

Posouzení protlačení nebo smykové únosnosti při protlačení se může provést například podle EN 1992-1-1, 6.4. V uzlu protlačení se provádí posouzení únosnosti ve smyku při protlačení bez smykové výztuže (6.4.4) nebo se smykovou výztuží (6.4.5).

V závislosti na geometrii uzlu protlačení se provádí posouzení na sloupu, v rohu stěny nebo na okraji stěny.

Klíčová slova

Protlačení Roh stěny Okraj stěny

Literatura

[1]   Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1‑1: General rules and rules for buildings; EN 1992‑1‑1:2004 + AC:2010

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD