Ortotropie

Termín

Ortotropie popisuje vlastnosti materiálu podle směru.

Typickým příkladem jsou trapézové plechy, vyztužený beton, dřevo nebo plasty zesílené vlákny. Hookův zákon zpravidla pro ortotropní materiály neplatí. ($\mathrm\nu\;=\;\frac{\mathrm E}{2\;\cdot\;\mathrm G}\;-\;1\;\leq\;0.5$)

Parametry materiálu

U 2D skořepinového prvku jsou následující materiálové parametry:

  • Ex tuhost v lokálním směru x plochy
  • Ey tuhost v lokálním směru x plochy
  • Gxz smyková tuhost v lokálním směru x plochy
  • Gyz smyková tuhost v lokálním směru y plochy
  • Gxy smyková tuhost v rovině plochy

Klíčová slova

Ortotropie Laminát Anizotropie Plasty zesílené vlákny

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ostatní
RF-LAMINATE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení vícevrstvých ploch

Cena za první licenci
1 120,00 USD