Komentář

Termín

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

V programu rozlišujeme dva typy komentářů:
  • Komentáře v dialozích a tabulkách
  • Komentáře v pracovním okně
Komentáře v dialozích a tabulkách

K libovolnému prvku konstrukce nebo zatížení lze připojit komentář. Komentáře se zobrazí i v tiskovém protokolu. Uživatel může komentáře ve speciálním výběru dále filtrovat.

Uživatelsky definované komentáře lze vytvářet v programových možnostech ostatních programů společnosti Dlubal. Budou pak k dispozici v rozbalovacím seznamu příslušných komentářů.

Komentáře v pracovním okně

Komentáře lze vztáhnout v grafickém okně k uzlům nebo ke střednicím linií či prutů nebo je lze umístit do libovolného bodu v aktuální pracovní rovině, příp. v některé globální rovině.

Klíčová slova

Komentář Doporučení Poznámka

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD