Databáze průřezů

Termín

Databáze průřezů je knihovna průřezů zahrnující všechny průřezové charakteristiky potřebné pro statickou analýzu.

To usnadňuje modelování plošných a prutových konstrukcí. Knihovnu lze filtrovat a rozšiřovat o uživatelské záznamy. Speciální uživatelské průřezy lze také importovat ze softwaru SHAPE-THIN nebo SHAPE-MASSIVE a použít je pro výpočet.

Klíčová slova

Databáze průřezů Průřez Databáze Profil Databáze profilů Průřezové charakteristiky

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
Průřezy Tenkostěnné
SHAPE THIN 9.xx

Samostatný program

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů
včetně za studena tvarovaných průřezů

Cena za první licenci
1 300,00 USD