Výběr

Termín

Výběr znamená vybrat objekty z množiny objektů.

Výběr lze provést ručně pomocí jedinečných jmen objektů nebo v závislosti na určitých vlastnostech objektů. Množina může obsahovat různé typy objektů.

V oblasti výpočetní techniky se množina objektů obvykle ukládá do takzvané databáze. Výběr je pak typem požadavku podle určitých kritérií. Výsledný výběr lze zvýraznit graficky a nabídnout uživateli k dalším úpravám. Výběry dle konkrétních kritérii se také ukládají do databáze pro pozdější použití.

Příklady výběru
  • Uzly s deformací uZ > 10 mm
  • Pruty s čísly 13, 17 - 18
  • Objekty se souřadnicí Z mezi +5 m a +10 m
Výběr v programech RFEM a RSTAB

Výběry kritérií lze zadat v programech RFEM a RSTAB pomocí nabídky "Úpravy" → "Vybrat" → "Podrobně".

Klíčová slova

Výběr Kritérium Objekt

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD