Trajektorie

Termín

Pojem „trajektorie“ popisuje způsob, jakým se objekt pohybuje v prostoru. Příkladem trajektorie může být dráha kulky při výstřelu nebo oběžná dráha planety.
Modelování v programu RFEM

V programu RFEM lze zadat uzly typu „Trajektorie“. K tomu je zapotřebí linie, která se použije jako referenční objekt pro označení trajektorie. Zadáním parametru δ lze zadat polohu uzlu podél trajektorie. 0% se vztahuje na počáteční bod, 100% na koncový bod trajektorie.

Klíčová slova

Trajektorie

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD