Naběh

Termín

Náběh je prut nebo plocha s průřezem, který se po délce mění.

Proměnné průřezy lze použít jako zesílení v místě rámových rohů, vykonzolovaných prutů nebo desek a také v případně stožárů s kónickými dutými průřezy.

Modelování v programu RFEM/RSTAB

Prut s náběhy vytvoříme tak, že pro počátek a konec prutu zadefinujeme různé průřezy. Typ průřezu musí být zachován, například průřezy ve tvaru I na obou koncích prutu. Pro stanovení tuhosti prutu jsou charakteristiky průřezu interpolovány po délce prutu. Interpolaci lze přizpůsobit geometrii náběhu: pokud je průřez zmenšen nebo zvětšen po výšce, rozdělení je zpravidla lineární. Pokud se změní také šířka průřezu, doporučuje se pro interpolaci vlastností průřezu kvadratický přístup.

Také plochy lze modelovat jako zužující se a lineárně proměnnou tloušťku plochy lze definovat pomocí tří bodů. Definiční body mohou být v ploše nebo dokonce i mimo ni, pokud leží v rovině plochy.

Posouzení

Pruty s náběhy lze posuzovat také v přídavných modulech, např. RF-/STEEL nebo RF-/STEEL EC3, pokud mají počáteční a koncový průřez stejný počet napěťových bodů.

Pod níže uvedenými odkazy jsou příklady posouzení prutů s náběhy v přídavných modulech.

Klíčová slova

Náběh Prut s náběhem Proměnný průřez Moment setrvačnosti Tuhost prutu Napěťový bod

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD