Generátor zatížení

Termín

Generátory zatížení slouží k jednoduchému zadávání zatížení na pruty, plochy a tělesa.

Kromě standardního výpočtu zatížení větrem a sněhem podle EN, CTE, ASCE a DIN, lze také převést plošná zatížení na zatížení na pruty. Kromě toho lze na na pruty převést volná zatížení a zatížení pláštěm průřezu (například námrazou) nebo plošná zatížení z otvorů na jejich okraje. Kromě toho lze automaticky generovat zatížení na pruty, plochy a tělesa z pohybu (síly brzdění nebo zrychlení atd.).

Zadání v programech RFEM a RSTAB

Generátory zatížení jsou přístupné z menu „Nástroje“ → „Generovat zatížení“.

Klíčová slova

Zatížení větrem Zatížení sněhem Zatížení pláštěm průřezu Zatěžování Plošné zatížení Zatížení na prut

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD