Nosník

Termín

Nosník je tuhý prutový prvek, který přenáší všechny vnitřní síly.

Pokud nejsou na konci prutu uvolněné některé stupně volnosti, přenáší nosník všechny vnitřní síly. Deformuje se podle vnitřních sil a tuhosti. To vyplývá z přiřazeného průřezu a materiálu.

Při zadávání nového prutu je typ nosník nastaven jako výchozí.

Klíčová slova

Prut Nosník Ohybově tuhý Typ prutu

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD