Rastr

Termín

Body rastru slouží především jako pomůcka pro zadávání v pracovní rovině.

K bodům rastru se lze uchytit při vytváření prvků modelu. To umožňuje rychlý a přesný způsob zadávání.

V menu Nástroje → Pracovní rovina, rastr, uchopení objektu, vodicí linie ... lze mimo jiného také nastavit rastr. Můžete například zvolit počet bodů rastru, jejich vzdálenost, natočení a vzdálenost uchopení.

Rovněž je možné zde zapnout dynamický rastr. Tato funkce je velmi užitečná: rastr automaticky roste s velikostí modelu, takže již není nutné nastavovat velikost rastru ručně.

Klíčová slova

Rastr Pracovní rovina Bod rastru Úchop Linie rastru

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD