Tuhý prut

Termín

Tuhý prut je prutový prvek s velmi vysokou tuhostí, který se používá pro stanovení tuhých okrajových podmínek.

Abychom se vyhnuli numerickým problémům, přizpůsobí se tuhost tuhého prutu podle zbytku konstrukce. Tento typ prutu se používá pro tuhé spojení uzlů, přičemž na rozdíl od typu prutu „vazba“ umožňuje nastavení nelineárního chování kloubů na konci prutů, excentricity, pružné podloží prutů a nelinearity prutů. Dále je možné na tuhý prut umístit zatížení.

Tuhé pruty se často používají jako náhrada excentricity, pro spojení prutových prvků s plochami a jako „paprsková kola“ u přípojů počítaných metodou konečných prvků.

Klíčová slova

Tuhý prut Tuhé spojení Typ prutu Vazba

Odkazy

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 2D 8.xx

Hlavní program

Statický software pro rovinné prutové konstrukce

Cena za první licenci
1 300,00 USD