Modální analýza

Termín

Modální analýza umožňuje dynamickou analýzu vibračních systémů. Výsledkem je stanovení hodnot vlastního kmitání, jako je vlastní frekvence, vlastní tvar konstrukce, modální hmota a faktory účinných modálních hmot.

Modální analýza je základem pro další dynamickou analýzu, například pro načtení spektra odezvy nebo časového diagramu. Jedná se o zcela lineární metodu; nelinearity existující v systému se nezohledňují.

Modální analýza v přídavném modulu RF-/DYNAM Pro

Modální analýzu lze provést v programu RFEM nebo RSTAB pomocí přídavného modulu RF-/DYNAM Pro. Kromě výsledků modálních parametrů uspořádaných v tabulce lze tyto hodnoty zobrazit také graficky.

Modální analýza navíc umožňuje řešení metodu časové analýzy. V tomto případě se použivají přímo spočtená vlastní čísla a vlastní tvary modelu.

Klíčová slova

Analýza vlastních čísel Problématika vlastních čísel Dynamika Vlastní kmitání Vlastní frekvence Vlastní tvar Modální hmota Faktor modálních hmot

Literatura

[1]   Manuál RF-DYNAM Pro. Tiefenbach: Dlubal Software, říjen 2018.

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD