Pružné podloží plochy

Termín

Pružné podloží plochy představuje pružné podepření všech 2D prvků plochy.

Pružné podepření se používá k pružnému uložení plochy. Jako podporu nebo pružinu lze definovat konstanty tuhosti Cu, x/Cu, y/Cu, z . Směr podepření se vztahuje na lokální osy plochy x, y a z.

Jednotka kN/m³ popisuje sílu, kterou je třeba vyvinout - například v případě Cu, z - k posunu plochy o výměře jednoho čtverečního metru o jeden metr ve směru z (odtud m³).

Klíčová slova

Pružné podloží plochy Plošná podpora Základ Pružná podpora Pružné podloží Pružina

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD