Form-Finding

  • Dlubal glosář

Termín

Stanovení tvaru membrány, která je osově namáhána a zároveň je v rovnováze s okrajovými podmínkami.

Proces form-finding posouvá uzly sítě membrán a lan v prostoru tak dlouho, až je předem definované předpětí v rovnováze s hraničními prvky. Výsledné tvary využívají použitý materiál velmi efektivně a jsou unikátní co se týče působící síly. Tento algoritmus umožňuje kromě vícenásobně zakřivené geometrie membránové střechy namáhané v 3D prostoru také stanovit optimální uspořádání prvků pro namáhání.

Analýza tvaru membrány je v programu RFEM možná pomocí přídavného modulu RF-FORM-FINDING. Program hledá optimální uspořádání prvků pro objekty namáhané tahem. Geometrie vypočítána na základě předpínací síly je k dispozici pro další výpočty nebo stanovení střihových vzorů.

Klíčová slova

Form-finding Předpětí Lano Membrána Tvar

Ke stažení

Odkazy

RFEM Membrány
RF-FORM-FINDING 5.xx

Přídavný modul

Hledání počátečního tvaru membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 750,00 USD
RFEM Membrány
RF-CUTTING-PATTERN 5.xx

Přídavný modul

Střihové vzory pro membránové konstrukce

Cena za první licenci
2 240,00 USD