Strana plochy

Termín

Každá plocha má kladnou a zápornou stranu.

Protože plocha je 2D objekt, jehož tloušťka se bere v úvahu jako fyzická vlastnost, zobrazí se výsledek na kladné nebo záporné straně.

Orientace

Orientace plochy je řízena lokálním osovým systémem plochy: kladná strana plochy je ta, na které se nachází kladná osa z. Záporná strana plochy leží ve směru záporné osy z. Osový systém plochy můžeme aktivovat pomocí navigátoru "Zobrazit" (viz Obrázek 01).

Grafická kontrola

Pomocí volby „+/- z strana povrchu“ lze zkontrolovat polohu stran plochy (viz Obrázek 02). Jedná se o důležitou informaci při zadání podloží s kritériem neúčinnosti nebo také pro uspořádání výztuží. Záporná strana plochy je zobrazena červeně, kladná strana modře.

Klíčová slova

Strana plochy Kladná strana Záporná stránka Strana

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD