Wiki pro statiku

Odborné termíny použité v našich programech

Ve wiki pro statiku jsou vysvětleny odborné termíny z oblasti statiky a posouzení konstrukcí. Termíny jsou seřazeny abecedně a zpravidla se používají také v Dlubal programech.


Seřadit podle

===Change sort order===

A Akcelerogram

Akcelerogramy jsou časové průběhy zrychlení (také závislost zrychlení na čase nebo seismogram), které se obvykle zakládají na záznamech skutečných zemětřesení.

Akcelerogramy jsou účinky na konstrukce, které působí na podpory budovy, a tím budí vibrace systému. Výpočet tohoto účinku se provádí metodou časové analýzy.

Kromě toho lze z akcelerogramů generovat spektra odezvy nebo je lze použít přímo pro spektrální analýzu.

Zadání v RF-/DYNAM Pro

Akcelerogramy lze zadávat v programu RFEM nebo RSTAB pomocí přídavného modulu RF-/DYNAM Pro. Data mohou být převzata z databáze, která obsahuje velké množství záznamů proběhlých zemětřesení (Obrázek 01). Můžete však také vytvořit vlastní uživatelsky definovaný průběh nebo ho importovat z Excelu (Obrázek 02). Všechny tři směry (X, Y a Z) lze zadat samostatně.


Literatura

  • [1] Manuál RF-DYNAM Pro. Tiefenbach: Dlubal Software, říjen 2018.
Hledaný výraz
a 2