Pružina

Termín

Pružina je mechanická součást s ideálně pružným chováním. Nejběžnějším typem je vinutá pružina, která může být zatěžována ve směru své osy a přenáší sílu především prostřednictvím torzních napětí.

V programech RFEM a RSTAB lze také použít vinuté pružiny. Axiální tuhost se přitom určuje na základě tuhosti pružiny. Ohybová tuhost je u pružin zanedbatelná.

Zadání v programech RFEM a RSTAB

V programu je k dispozici typ prutu „Pružina“. Mezní hodnoty pružiny lze zadat pomocí deformace nebo síly. Alternativně je lze také definovat pomocí diagramu. Lze tak přesně modelovat vlastnosti pružin.

Klíčová slova

Pružina Vinutá pružina Typ prutu Tuhost Diagram

Literatura

Odkazy

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD