Seznam položek

  • Dlubal glosář

Termín

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Položky jsou obecné plány znázorňující umístění konstrukce v jednotlivých konstrukčních prvcích.
V seznamech položek jsou popisy položek závazné. Dále zobrazuje a definuje jednotlivé výpočty statické analýzy v rámci celé konstrukce. K tomu musí být vždy seznam položek a statická analýza naprosto konzistentní.

Položka se vztahuje na všechny jednotlivé konstrukční prvky statického výpočtu a získá jasný popis s názvem Číslo položky. Může se skládat ze vzestupného číslování nebo písmen a slouží k vysvětlení statického návrhu konstrukce.

Klíčová slova

Seznam položek