Pracovní výkres

Termín

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

000216

Pracovní výkres (plánování provedení) je pátá fáze z celkem 9 pracovních fází společnosti HoaI (německá stupnice odměn pro architekty a inženýry). Pracovní výkresy obsahují veškeré informace potřebné pro konstrukci nebo rekonstrukci konstrukce.
Realizační plánování zahrnuje další vývoj schváleného návrhu s podrobnými technickými aspekty..Jako podklad pro řešení exekuce je třeba provést všechny výpočty a kóty.
Pro srozumitelné zobrazení výsledků uvádíme přehledy v tabulkách. Příkladem jsou seznamy dveří pro popis všech požadovaných vlastností dveří nebo seznamy ventilů v oblasti instalace vodovodních systémů a vytápění pro koordinaci vlastností s automatizací budov.

Klíčová slova

Pracovní výkres Realizační plán