Statický návrh

  • Dlubal glosář

Termín

Statický návrh je nedílnou součástí technického projektování a zahrnuje především se statikou konstrukce související analýzy, výpočty a posouzení.
Cílem statického návrhu je uvést v soulad potřebnou únosnost a použitelnost stavební konstrukce během zamýšlené životnosti s ekonomickými a estetickými požadavky. Pro splnění tohoto úkolu se používá statický výpočet, který vychází z pravidel stavební statiky. Ve výjimečných případech poslouží k ověření proveditelnosti i zkoušky.

Klíčová slova

Statický návrh Statický výpočet