Linearita

Termín

Jako lineární označujeme přímo úměrnou závislost dvou parametrů.
Pojem linearita je založen na obecném lineárním vztahu skutečných hodnot dvou fyzikálních veličin. Ty vyhovují popisu fyzikálního vztahu vstupní proměnné {\displaystyle x} a výstupní proměnné {\displaystyle y}, a pokud jsou tyto hodnoty přímo úměrné, jedná se o lineární složku nebo lineární vztah.

Pokud takovouto funkci zobrazíme v pravoúhlém souřadném systému s rovnoměrnými vzdálenostmi na obou osách, zobrazí se vztah jako přímka.

Klíčová slova

Linearita