Linearita

  • Dlubal glosář

Termín

Jako lineární označujeme přímo úměrnou závislost dvou parametrů.
Pojem linearita je založen na obecném lineárním vztahu skutečných hodnot dvou fyzikálních veličin. Ty vyhovují popisu fyzikálního vztahu vstupní proměnné {\displaystyle x} a výstupní proměnné {\displaystyle y}, a pokud jsou tyto hodnoty přímo úměrné, jedná se o lineární složku nebo lineární vztah.

Pokud takovouto funkci zobrazíme v pravoúhlém souřadném systému s rovnoměrnými vzdálenostmi na obou osách, zobrazí se vztah jako přímka.

Klíčová slova

Linearita