Tuhost

  • Dlubal glosář

Termín

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

000247

Tuhost je odolnost proti pružné deformaci v důsledku působících sil nebo momentů.
Ve strojírenské mechanice je tuhost hodnotou, která popisuje odpor, který může těleso poskytnout proti deformaci v důsledku vnějšího působení (krouticího momentu nebo síly).

Tuhost závisí na následujících faktorech:
  • Geometrie tělesa
  • Materiálové vlastnosti (modul pružnosti a smykový modul)
Obecně se rozlišují různé tuhosti jako tuhost v tahu, v kroucení a v ohybu. Rozlišení závisí na typu zatížení. Převrácením tuhosti je poddajnost.

Klíčová slova

Tuhost Deformace