RF-/CONCRETE Members Verze 5

Online manuály, úvodní a procvičovací příklady a další dokumentace

RF-/CONCRETE Members Verze 5

Přepnout na celou obrazovku Ukončit režim celé obrazovky

6.2 3D vykreslení výztuže

Tlačítko [3D-vykreslení] je k dispozici v obou náhledech 3.1 Navržená podélná výztuž3.2 Navržená třmínková výztuž. Nabízí možnost vizuálního posouzení a případné změny výztuže u vybraného prutu v novém okně.

3D vykreslení se dá otevřít dvojím kliknutím na výztuž v grafické části náhledů 3.1 a 3.2.

Obr. 6.4 3D vykreslení u navržené podélné a třmínkové výztuže

Grafiku je možné ovládat prostřednictvím nabídky Pohled nebo přiřazenými tlačítky (viz Tab. 6.1). Vedle toho je možné využít funkce myši popsané v Kapitola 6.1.

Kopírování výztuže

Grafické okno nabízí možnost kopírování výztuží podle položek. Tak se např. dají rychle vytvořit konstrukční výztuže nebo nové polohy výztuží ze stávajících prutů.

Výztuž - místní nabídka

Nejprve se musí vybrat výztuž nebo označení položky, které se mají kopírovat. Kliknutím pravého tlačítka na červeně zobrazený objekt dojde k otevření místní nabídky výztuže (viz obrázek vlevo). Volbou Kopírovat se otevře dialog Posun popř. kopírování (viz Obr. 6.5).

Obr. 6.5 Kopírování položky výztuže prostřednictvím místní nabídky

V dialogu lze zadat Počet kopií a vektor posunu ve směru globálních os X, Y a Z.

Po stisknutí [OK] se vytvoří nová položka výztuže (nebo popř. i více).

Obr. 6.6 Kopírovaná položka výztuže
Zobrazení okna

Nabídka Okno poskytuje různé možnosti pro zobrazení výztuže v různých oknech. Pro prostorovou kontrolu je k užitku funkce

    • Okno → Isometrické zobrazení a 3 pohledy.

Okno s 3D vykreslením bude mít následující rozdělení.

Obr. 6.7 Zobrazení okna Izometrické zobrazení a tři pohledy

Vedle izometrického pohledu v hlavním okně se zobrazí pohledy v podélném směru X, postranní pohled -Y a půdorys ve směru Z.

Pokud se provedou změny v nějakém okně, pak se automaticky aktualizují pohledy v ostatních oknech.

Pomocí tlačítka [Tisk] dojde k výstupu aktuální grafiky přímo na tiskárnu popř. do tiskového protokolu nebo do schránky. Vytištění většího počtu oken není možné.