RF-CONCRETE Surfaces Verze 5

Online manuál, úvodní příklad, cvičební příklad a další dokumentace

RF-CONCRETE Surfaces Verze 5

Přepnout na celou obrazovku Ukončit režim celé obrazovky

2.6.4.4 Specifikace výztuže

Specifikace výztuže

Na horní ploše desky je vybrána výztuž z prutů s průměrem d s 12 mm a vzdáleností l s 10,0 cm v obou směrech.

Výsledkem je výztuž k dispozici:

vorh as1,-z = ds24 · π · 100 cm/mIs = 1.2 cm24 · π · 100 cm/m10.0 cm = 11.31 cm2/m 

Tyto hodnoty je třeba zadat v záložce Podélná výztužnáhledu 1.4 Výztuž nebo v záložce [Pruty] ( obr. 2.105 ).

Obr. 2.84 Okno 1.4 Výztuž , záložka Podélná výztuž pro zadání základní a přídavné výztuže

Při tomto průměru výztuže se získají následující centroidy z krytí betonu:

Obr. 2.85 Dialog 1.4 Výztuž , záložka Rozvržení výztuže

Proto se efektivní výška pro jednotlivé směry výztuže počítají následovně:

d1,-z = h - d1 = 20 - 3 = 17 cm 

d2,-z = h - d2 = 20 - 4.2 = 15.8 cm