RF-CONCRETE Surfaces Verze 5

Online manuál, úvodní příklad, cvičební příklad a další dokumentace

RF-CONCRETE Surfaces Verze 5

Přepnout na celou obrazovku Ukončit režim celé obrazovky

3 Vstupní údaje

Po spuštění přídavného modulu se zobrazí nové okno, Vlevo se zobrazí navigátor pro přístup ke všem dostupným náhledům. The drop-down list above the navigator contains the design cases (see chapter 8.1).

Údaje, které jsou zapotřebí pro posouzení, se definují v několika vstupních tabulkách. When you open RF-CONCRETE Surfaces for the first time, the following parameters are imported automatically:

  • Zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků
  • Materiály
  • Plochy
  • Vnitřní síly (na pozadí – pokud byly vypočítány)

Náhled lze otevřít kliknutím na odpovídající zápis v navigátoru. Pomocí vlevo znázorněných tlačítek se nastaví předchozí popř. následující náhled. Listování náhledy je možné i pomocí funkčních kláves [F2] (vpřed) a [F3] (zpět).

Tlačítkem [OK] uložíme zadané údaje. RF-CONCRETE Surfaces closes and you return to the main program. Tlačítkem [Storno] se přídavný modul ukončí bez uložení dat.