RF-CONCRETE Surfaces Verze 5

Online manuál, úvodní příklad, cvičební příklad a další dokumentace

RF-CONCRETE Surfaces Verze 5

Přepnout na celou obrazovku Ukončit režim celé obrazovky

4.3 Spuštění výpočtu

You can start the [Calculation] in every input window of RF-CONCRETE Surfaces by clicking the corresponding button.

RF-CONCRETE Surfaces searches for the results of the load cases, load combinations, and result combinations to be designed. Pokud nejsou nalezeny, je nejprve programem RFEM zahájen výpočet pro stanovení vnitřních sil vhodných k posouzení.

Výpočet je možné zahájit rovněž v uživatelském rozhraní programu RFEM: The To Calculate dialog box (menu item Calculate → To Calculate) lists the design cases of the add-on modules such as load cases or load combinations.

Obr. 4.9 To Calculate dialog box

If the design cases of RF-CONCRETE Surfaces are missing in the Not Calculated list, select All or Add-on Modules in the drop-down list below.

To transfer the selected RF-CONCRETE Surfaces cases to the list on the right, use . Výpočet pak spustíme pomocí tlačítka [OK].

Výpočet určitého návrhového případu lze spustit přímo také z panelu nástrojů: Set the RF-CONCRETE Surfaces case and then click the [Show Results] button.

Obr. 4.10 Direct calculation of an RF-CONCRETE Surfaces design case in RFEM

Následně se zobrazí dialog, v kterém lze sledovat průběh výpočtu.