RF-CONCRETE Surfaces Verze 5

Online manuál, úvodní příklad, cvičební příklad a další dokumentace

RF-CONCRETE Surfaces Verze 5

Přepnout na celou obrazovku Ukončit režim celé obrazovky

6 Vyhodnocení výsledků

You can evaluate the design results in different ways. The buttons below the upper table can help you with this.

Obr. 6.1 Tlačítka pro vyhodnocení výsledků

Tlačítka v této sekci mají následující funkce:

Tabulka 6.1 Buttons in the result windows
Tlačítko Popis Funkce

1.1.1 Detaily

Opens the Design Details dialog box
chapter 6.1

Kompletovat

Sorts the results by maximum ratios (column J) or maximum values (column G)
chapter 6.3

Filtr

Opens the Filter Points dialog box for selecting FE nodes or grid points according to specific criteria
chapter 6.3

Designable Results

Hides rows with non-designable situations

Překročení

Zobrazí pouze řádky s využitím větším než 1, kdy posouzení není splněno.

hledat

Opens the Find Point dialog box to search for a specific result row
chapter 6.3

Vybrat plochu

Allows you to graphically select a surface to show its results in the table

Tisk

Prints the intermediate results of the current FE node or grid point into the printout report

Zobrazit barvy v tabulce#1#Referenční pruhy#2#

Zobrazí barevné pozadí v tabulkách výsledků podle referenční stupnice.

Režim prohlížení

Umožňuje přepnutí do pracovního okna programu RFEM za účelem změny náhledu