RF-/STEEL EC3 Verze 5/8

Online manuály, úvodní příklady, cvičné příklady a další dokumentace

RF-/STEEL EC3 Verze 5/8

Přepnout na celou obrazovku Ukončit režim celé obrazovky

2.11 Požární odolnost - sady prutů

V tomto vstupním dialogu se zadávají parametry pro posouzení požární odolnosti sad prutů. Tento dialog se zobrazí pouze v případě, že jsme v dialogu 1.1 Základní údaje vybrali pro posouzení alespoň jednu sadu prutů a v záložce Požární odolnost jsme stanovili příslušné údaje (viz kapitola 2.1.3).

Obr. 2.38 Dialog 1.11 Požární odolnost - sady prutů

Tento dialog je uspořádán podobně jako předchozí dialog 1.10 Požární odolnost - pruty. Parametry pro posouzení požární odolnosti tu lze pro vybrané sady prutů zadat tak, jak popisujeme v kapitole 2.10.