RF-/STEEL EC3 Verze 5/8

Online manuály, úvodní příklady, cvičné příklady a další dokumentace

RF-/STEEL EC3 Verze 5/8

Go to fullscreen Exit from fullscreen

5.3 Filtrování výsledků

Kromě výstupních tabulek v modulu RF-STEEL EC3, které již svou strukturou umožňují výběr výsledků podle určitých kritérií, máme v tabulkách k dispozici filtr k zobrazení pouze určitých hodnot využití (viz obr. 5.1). Tuto funkci popisujeme také v databázi znalostí na našich webových stránkách.

Dále lze filtrovat možnosti popsané v kapitole 9.9 manuálu RFEM nebo v kapitole 9.7 manuálu k programu RSTAB a graficky vyhodnotit výsledky.

Možnosti, které nabízí funkce Viditelnost (viz kapitola 9.9.1 v manuálu k hlavnímu programu RFEM nebo v kapitole 9.7.1 v příručce k programu RSTAB), jsou k dispozici také v modulu RF- / STEEL EC3 pro filtrování prutů pro vyhodnocení.

Filtrování výsledků posouzení

Poměr využití lze snadno použít jako kritéria pro filtrování v pracovním okně programu RFEM nebo RSTAB, ke kterému můžeme přistoupit pomocí tlačítka [Grafika]. K tomu je třeba zobrazit takzvaný řídicí panel . Pokud není aktivován, můžeme ho zapnout příkazem z hlavní nabídky RFEMu

Tento panel popisujeme v kapitole 3.4.6 manuálu k programu RFEM. Kritéria pro filtrování výsledků se nastavují v první záložce panelu (stupnice barev ). Vzhledem k tomu, že tato záložka není k dispozici v případě dvoubarevného zobrazení, je třeba v navigátoru #1{Zobrazit#1}#2{Navigátor Zobrazit#2} přepnout na volbu #5#S diagramem/Bez diagramu#6# nebo na volbu #7#Průřezy#8#.#9#Posouzení barevně#10##11#Renderování#12#

Obr. 5.7 Filtrování stupňů využití pomocí upravené stupnice barev

Jak vidíme na obr. 5.7, stupnici hodnot v panelu můžeme nastavit tak, aby se zobrazily v barevném rozsahu mezi modrou a červenou barvou pouze stupně využití větší než 0.50.

Pomocí volby Průběhy výsledků mimo stupnici (v navigátoru Zobrazit v položce Výsledky → Pruty ) lze zobrazit i stupně využití, které danou podmínku nesplňují. Tyto výsledky se pak zobrazí přerušovanou čarou.

Filtrování prutů

Pokud si přejeme zobrazit v grafickém okně výsledky pouze u některých prutů, můžeme v záložce Filtr řídicího panelu zadat jejich čísla. Tuto funkci popisujeme v manuálu k programu RFEM v kapitole 9.9.3.

Obr. 5.8 Filtrování prutů pro zobrazení využití rámu haly

Na rozdíl od funkce výřezu se přitom zobrazí kompletní model konstrukce. Na obrázku výše jsou znázorněna využití rámu haly. Ostatní pruty dané konstrukce se v modelu také zobrazí, ovšem bez stupňů využití.