One-Dimensional Plasticity with Hardening

Verification Example

A three-dimensional block, made of elastic-plastic material with hardening, is fixed on the both ends. The block's middle plane is subjected to the pressure load. The surface of plasticity is described according to the Tsai‑Wu plasticity theory.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD