Torsion of a Thin Plate

Verification Example

A thin plate is fixed on one side and loaded by means of the distributed torque on the other side. At first the plate is modeled as a planar plate. Furthermore the plate is modeled as one quarter of the cylinder surface. The planar model has the same width as length of one quarter of the circle of the curved model. The curved model has thus almost equal torsional constant as the planar model.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD