Scaffolding Tube Connection – Hinge

Verification Example

Consider a scaffolding tube connection subjected to an axial force and a moment. Self-weight is not considered. The material of the tube is idealised as perfectly rigid. All geometrical non-linearities are ignored.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD