Bimetallic Strip

Verification Example

A bimetallic strip is composed of the invar and copper. The left end of the bimetallic strip is fxed, and the right end is free, loaded by temperature difference. While neglecting self-weight, determine the deflection of the bimetallic strip (free end).

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD