Thin-Walled Conical Vessel with Hydrostatic Pressure

Verification Example

A thin-walled conical vessel is filled with water. Thus, it is loaded by the hydrostatic pressure. While neglecting self-weight, determine the stresses in surface line and circumferential direction. The analytical solution is based on the theory of thin-walled vessels. This theory was introduced in Verification Example 0084.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD