Four-Member Truss Snap-Through

Verification Example

A structure is made of four truss members, which are embedded into hinge supports. The structure is loaded by a concentrated force and alternatively by imposed nodal deformation over the critical limit point, when snap-through occurs. Imposed nodal deformation is used in RFEM 5 and RSTAB 8 to obtain full equilibrium path of the snap-through. The self-weight is neglected in this example. Determine the relationship between the actual loading force and the deflection considering large deformation analysis. Evaluate the load factor at given deflections.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD