Catenoid

Verification Example

A cylindrical membrane is stretched by means of isotropic prestress. Find the final minimal shape of the membrane - catenoid. Determine the maximum radial deflection of the membrane. The add-on module RF-FORM-FINDING is used for this purpose. Elastic deformations are neglected both in RF-FORM-FINDING and in analytical solution, also self-weight is neglected in this example.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Membrány
RF-FORM-FINDING 5.xx

Přídavný modul

Hledání počátečního tvaru membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 750,00 USD