W-Shape Flexural Member Design According to AISC F.1-1A

Verification Example

VE 1004 22. září 2018 RFEM RF-STEEL AISC Ověření výpočtu

Consider an ASTM A992 W 18×50 beam forspan and uniform dead and live loads as shown in Figure 1. The member is limited to a maximum nominal depth of 18 in. The live load deflection is limited to L/360. The beam is simply supported and continuously braced. Verify the available flexural strength of the beam selected based on LRFD and ASD.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL AISC 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD